Polyester verharder/peroxide M-50 – Butanox

 5,00

Prijs per 100 ml.

Voorbeeld fles.

13 op voorraad (kan nabesteld worden)

Beschrijving

Initiator voor algemeen gebruik, ontworpen voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen, vinylesterharsen, polyester gellagen, plamuren op basis van polyesterharsen, vernissen.

Gegevens:
Peroxide gehalte 35%
Transparante en kleurloze vloeistof
Hoeveelheid actieve zuurstof: 8,8-9,0%
Ts max -25°C ( maximale opslagtemperatuur)
SADT – 60°C ( zelf versnellende ontledingstemperatuur)
Dichtheid bij 20°C: 1,18 g/cm3
Viscositeit bij 20°C: 24 mPa’s

Methylethylketonperoxide (MEKP) in dimethylftalaat ( DMP)

Deze Butanox polyester MEKP verharder is gemakkelijk in gebruik.
Het lage watergehalte maakt deze harder zeer geschikt voor marine toepassingen.
Butanox M-50 is het werkpaard in GVK-uithardingssystemen.
Een reactief methylethylketon peroxide (MEKP) voor algemeen gebruik met gegarandeerd laag watergehalte.
Gebruikt voor het verharden van onverzadigde polyesterharsen in de aanwezigheid van een kobaltversneller in de kamer en verhoogde temperaturen.

Verwerking
Polyester hardt uit door een peroxide zoals Butanox M50 als harder.
Bij lagere omgevingstemperaturen moet meer harder gebruikt worden dan bij hogere omgevingstemperaturen.
Hieronder de hoeveelheid voor 100 gram mengsel.
Dit hangt wel sterk af van de hoeveelheid aan te maken polyester per keer.
Grotere hoeveelheden genereren van zichzelf veel warmte en kunnen dus met minder harder gemengd worden.
Doorsnee percentage Verharder op 100 gram polyesterhars, bij omgevingstemperatuur:
– 12-18°C: 2.5% (2.5 ml.)
–  18-23°C: 2% (2 ml.)
– 23-30°C: 1.5% (1.5 ml.)
– >30°C: 1% (1 ml.)
Bekijk de specificaties van de polyester zelf voor eventuele afwijkingen.
Wij raden aan de polyesterhars niet te verwerken onder 12°C en liever ook niet boven 35°C en bij voorkeur tussen 18 en 22°C.
Let op: zorg dat de polyester zelf tussen de 18 en 22°C is opgeslagen voor het verkrijgen van de beste resultaten.
Doe altijd een proef welke hoeveelheid harder in jouw project het beste werkt.
Als de temperatuur te laag is, duurt uitharden zeer lang en kan zelfs soms niet helemaal afgerond worden.
Als de temperatuur te hoog is (ook door gebruik van te veel harder) is er juist veel kans op krimp en spanningen in de uitgeharde hars.
Uitharden van polyester harsen gaat goed op kamertemperatuur.
Het is wel zo dat het nabakken van de hars bij hogere temperaturen, zoals door de producent aangegeven, vaak een sterker eindresultaat geeft.
Dit is echter in veel gevallen niet of zeer moeilijk te doen.
Gebruik bij kleine hoeveelheden B component / katalysator een pipet. 1 ml staat dan gelijk aan 1 gram.
Houdbaarheid:
Bewaren onder 25°C.
Bij juiste opslag (donker en koel maar niet te koud) tenminste 6 maanden houdbaar.
Veiligheid:
Houd containers goed gesloten.
Bewaar en hanteer Butanox M-50 op een droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van warmtebronnen of ontsteking en direct zonlicht. Weeg nooit in de opslagruimte. Vermijd contact met reductiemiddelen (bijv. Amines), zuren, logen en verbindingen met zware metalen (bv. versnellers, drogers en metaalzepen).
Raadpleeg de materiaalveiligheid. Gebruik handschoenen, spatbril en werk in een geventileerde ruimte of met gasmasker voor organische dampen.
Handen en huid goed wassen na contact of na gewoon gebruik, ogen en mond uitspoelen bij ongelukken.